Tifa mentalbeskrevs tillsammans med 6 kullsyskon 2005-09-17 i Odensvi, 17 månader gammal. Läs protokollet för Tifas MH här.

Tifa testades på korningens mentaldel 2006-10-14 på Lindesbergs BK. Det testet avbröts då Tifa inte kunde avreagera efter figurraden. Tifa försökte på alla sätt och vis att blidka de arga gubbarna med sin socialitet men eftersom pappfigurer inte kan svara blev hon helt ställd och kunde inte förstå hur hon skulle hantera det. Tifa hade helt enkelt inget annat att ta till vid det tillfället än sin socialitet som inte fungerade. Läs protokollet här.

Ett år senare, 2007-09-30, testades Tifa återigen på korningens mentaldel. Tifa hade mognat ordentligt under året och mentaltestet hade ändrats vilket jag trodde skulle gynna Tifa. Denna gång blev Tifa godkänd med 327 poäng samt skottfast. Läs protokollet här.

Till korningen hör även en exteriörbeskrivning. 2008-05-18 åkte vi till en officiell utställning i Katrineholm där Tifa blev godkänd på exteriörbeskrivningen. I och med det fick Tifa titeln Korad. Läs exteriörprotokollet.

Mentalindex för Tifa

Nyfikenhet/orädsla Socialitet Lekfullhet Jaktintresse Skott Indexdatum
96 103 103 90 99 2016 okt
96 104 103 89 99 2015 nov
96 104 103 89 98 2015 jan
96 104 103 90 98 2014 feb
96 104 103 89 97 2013 jun
97 105 104 90 95 2013 mar