Avståndslek på MH

Mentalbeskrivning utförs på hundar som fyllt 12 månader. Det finns ingen övre åldergräns, men för att få så liten miljöpåverkan som möjligt bör ett MH göras så tidigt som det går. Hundar blir, precis som människor, härdade med åren och reagerar därmed mindre. Hela syftet med beskrivningen är att undersöka hur de mentala egenskaperna har nedärvts från föräldrarna.

Det är en klar fördel om alla hundar i kullen kan beskrivas vid samma tillfälle. Då minimeras skillnaderna som uppkommer p g a den mänskliga faktorn. Eftersom det är samma person som beskriver alla hundar och samma figuranter som agerar är sannolikheten att momenten utförs på samma sätt för alla hundar högre än om hundarna skulle beskrivas vid olika tillfällen. Reglerna är utformade så att beskrivningarna ska utföras likadant oavsett var i Sverige vi utför det men vi är inte mer än människor. Vi kommer att anordna ett tillfälle där vi helst ser att hela kullen beskrivs.

MH i korta drag

Ett MH består av 10 moment som utförs i en följd under ca 1 timme. Under denna tid är all personal som är involverad helt fokuserade på din hund och på att beskrivningen ska göra din hund rättvisa. Det finns inget rätt eller fel. Genomgår din hund samtliga moment har den känd mental status och har passerat det hindret på sin väg till brukstävling och/eller avel.

 1. Kontakt, hälsning, hantering
  Syftet är att se hur hunden hanterar främmande människor och om en främmande människa får känna igenom den.
 • Leklust, gripande
  Syftet är att se hundens leklust, hur den griper föremålet som erbjuds och om den vill kampa med en främmande person.
 • Förföljande
  Syftet är att se hundens vilja att förfölja och gripa ett litet byte. Denna jakt motsvarar den sociala jakt som hunden använder när den leker jaktlekar med oss.
 • Aktivitetsnivå
  Syftet är att se om hunden har förmåga att anpassa sin aktivitetsnivå till det som bjuds.
 • Avståndslek
  Syftet är att se hundens förmåga att ta sig ut från ägaren för att undersöka och helst leka med figuren där ute.
 • Överraskning
  Syftet är att se hur hunden reagerar på hastigt uppdykande saker.
 • Ljud
  Syftet är att se hur hunden reagerar på ett plötsligt ljud.
 • Spöken
  Syftet är att se hur hunden hanterar ett hot som långsamt kommer närmare.
 • Leklust, gripande
  Detta är en kontrollstation mot den första leken för att se om hunden har lagt på sig något obehag från momenten innan.
 • Skott
  4 skott skjuts, 2 medan lek pågår och 2 medan ekipaget står helt passivt.