Kiros resultat är markerat med fet stil.
Provdatum 2012-08-25 Domare Margaretha Carlsson Martti Keskinen Poäng 322 Godkänd mentaltest Nej
1 2 3 4 5
Samarbete Fö Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka. Leker själv, kommer efter upprepade upp- maningar från föraren. Leker själv, men kommer tillbaka med tids- fördröjning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Samarbete Tl Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet. Leker själv, kommer inte tillbaka. Leker själv, kommer efter upprepade upp- maningar från testledaren. Leker själv, med kommer tillbaka med tids- fördröjning. Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Gripa ta tag 5m Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt. Griper direkt men ej med hela munnen. Griper med hela munnen, någon tids- fördröjning. Griper direkt med hela munnen.
Gripa ta tag 40m Griper ej / nosar på föremålet. Griper försiktigt. Griper direkt men ej med hela munnen. Griper med hela munnen, någon tids- fördröjning. Griper direkt med hela munnen.
Gripa hålla 5m Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Byter tag upprepade gånger. Byter tag vid något tillfälle. Fast bett. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa hålla 40m Griper ej. Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Byter tag upprepade gånger. Byter tag vid något tillfälle. Fast bett. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Gripa slita, dra 5m Håller ej. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot under huvud- delen av momentet. Drar emot under hela momentet.
Gripa slita, dra 40m Håller ej. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot under huvud- delen av momentet. Drar emot under hele momentet.
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan. Startar men avbryter. Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart, fullföljer. Startar med hög fart - målinriktad.
Förföljande gripande Nonchalerar föremålet. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet.
Uthållighet Försöker ej. Jobbar mindre än 30 sekunder. Jobbar i 30 sekunder. Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder.
Social självsäkerhet Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera Visar social osäkerhet i flera situationer. Visar social osäkerhet i enstaka situationer. Visar otrivsel / något undvikande i någon situation. Är socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande. Neutral, låter sig klappas. Besvarar när figurant bjuder. Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter. Svarar svagt på lek & lekinviter. Svarar på lek & lekinviter. Spelar med är aktiv. Inbjuder passiv figurant.
Handlings- förmåga Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt lösa problemen. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassnings- förmåga Låg intensitet i de flesta situationer. Hög intensitet i de flesta situationer. Låg intensitet i några test- situationer. Hög intensitet i några test- situationer. Anpassar intensiteten i tests- ituationerna.
Koncentra- tion Okoncentrerad i de flesta testsituationer. Viss koncentration - flera långa avbrott - gör annat. I huvudsak kon- centrerad, men med avbrott i flera situationer. Koncent- rerad, men med något kort avbrott. Obruten koncent- ration.
Avreaktion Kan ej avreagera. Tar lång tid för avreaktion. Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer. Avreagerar med någon tids- fördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnes- bilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnes- bilder utan undvikande beteenden.
Rädsla Mkt rädd. Flykt eller passivitet. Rädd. Enstaka flykter /flyktstarter Viss rädsla. Undanmanöver - avståndsreglerar. I stort orädd. Enstaka avstånds- reglering. Helt orädd.
Aggressivitet Visar kvarstående aggression. Visar stor aggression. Visar ingen eller kortvarig aggression. Visar liten aggression. Visar måttlig aggression.
Nyfikenhet Går inte fram. Lång tid med hjälp för att gå fram. Går fram med hjälp. Går fram utan hjälp någon tids- fördröjning. Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen. Aktivitets- höjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott. Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Imponer- / hotbeteenden Stel kropp morr riktat mot testledaren. Bitintention. Stel kropp morr riktat mot testledaren. Stel kropp under hela hanteringen. Stelnar till under kort stund, slappnar av. Inga imponer- beteeden.