Rumbas "kryss" i protokollet är markerade nedan med fet stil.
Arrangör Svenska collieklubben Plats Örebro BK Datum 2012-08-26
Beskrivare Margareta Carlsson Avsteg från avreaktion Beskrivaren avbryter Känd mentalstatus
Ägaren avstår skott Ägaren avbryter Oaccep- tabelt beteende
1 2 3 4 5
1A Kontakt Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. Undviker genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontakt-besök. Överdrivet kontakt-tagande, ex hoppar, gnäller, skäller.
1B Kontakt Samarbete Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1C Kontakt Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontakt-beteende. Accepterar, svarar med överdrivet kontakt-beteende.
2A Lek1 Leklust Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2B Lek1 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2C Lek1 Dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar -även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3A Förföljande Startar inte/når ej fram till 1 hjul. Startar, men avbryter innan föremål. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (Bägge gångerna) Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3B Gripande Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram (1:a gången) Griper inte, nosar på föremålet. (2:a gången) Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 Aktivitet Är oupp- märksam, ointresserad, inaktiv. Är upp- märksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är upp- märksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar. Är upp- märksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5A Avst. lek Intresse Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5B Avst. lek Hot/agg. Visar inga hot- beteenden. Visar enstaka (1-2) hot- beteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hot- beteenden under momentets första och andra del. Visar flera hot- beteenden under momentets första del. Visar flera hot- beteenden under momentets första och andra del.
5C Avst. lek Nyfikenhet Går inte fram till figuranten inom tid. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Gär fram till den dolda med talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kropps-ställning och/eller tids- fördröjning. Går fram direkt till figuran-ten utan hjälp.
5D Avst. lek Leklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5E Avst. lek Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuran-ten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6A Överraskn. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undan- manöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6B Överraskn. Hot/agg. Visar inga hot- beteenden. Visar enstaka hot- beteenden. Visar flera hot- beteenden under längre tid. Visar flera hot- beteenden och någon attack. Visar flera hot- beteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6C Överraskn. Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6D Överraskn. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undan- manöver. Liten båge eller tempo- växling vid någon av passagerna. Båge eller tempo- växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempo- växling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6E Överraskn. Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid två eller fler passager.
7A Ljudkänsl. Rädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undan-manöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7B Ljudkänsl. Nyfikenhet Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7C Ljudkänsl. Kvarstående rädsla Ingen tempo- förändring eller undan- manöver. Liten båge eller tempo- växling vid någon av passagerna. Båge eller tempo- växling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempo- växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7D Ljudkänsl. Kvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager.
8A Spöken Hot/agg Visar inga hot- beteenden. Visar enstaka hot- beteenden. Visar flera hot- beteenden under längre tid. Visar flera hot- beteenden och någon attack. Visar hot- beteenden och flera attacker.
8B Spöken Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8C Spöken Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8D Spöken Nyfikenhet Går fram till figurant när föraren tagit av figurants huvudbonad. Går inte fram i tid. Går fram till figurant när föraren talar med figurant och lockar på hunden. Går fram till figurant när föraren står bredvid. Går fram till figurant när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp.
8E Spöken Kontakt Avvisar eller undviker kontakt försök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från figurant utan att besvara den. Besvara kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontakt- beteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.
9A Lek2 Leklust Leker inte. Leker inte men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9B Lek2 Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter aktivitet eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly Alt. Föraren avstår skott