Exteriörbeskrivare
Sonny Ström
Ort & Datum
Rättvik 2011-11-19
Bett
Sax
Tand antal
42
Tand storlek Tand saknas Testikelstat.
Ua
Höjd
55
Längd
59
Bröstdjup
27
Sporrbeskr. Svans
Trångt bett
U.a. = 1 ngt – mkt
2 – 3 – 4
ngt – mkt
5 – 6 – 7
U.a. = 1 ngt – mkt
2 – 3 – 4
ngt – mkt
5 – 6 – 7
Helhets-intryck 2 Lätt/luftig Tung/grov Manke 1 Sänkt Flat
Helhets-intryck 1 Lågställd Högställd Överlinje 1 Svank Karp
Köns-
prägel
1 Maskulin tik Feminin hane Överlinje 1 Sluttande Över-
byggd
Ben-
stomme
1 Tunn Grov Länd-
parti
1 Kort Långt
Musku-
latur
2 Otillräckligt Överdriven
Huvud-
kropp
1 Litet huvud Stort huvud Kors 1 Kort Långt
Kors 3 Brant Plant
Stramh. huv-hals 1 Överflödigt Svans-ansätt-
ning
1 Låg Hög
Skalle 1 Smal Bred Svans-
längd
1 Kort Lång
Skalle 1 Kort Lång Svans-
hållning
1 Rak Kotfel (krok)
Skalle 1 Djup Lårets bredd 2 Smalt
Skalle / Välvning 1 Flat Rund Knä-
vinkel
1 Knapp Över-
vinklad
Kinder 1 Omarke-
rade
Markerade Has-
vinkel
1 Knapp Över-
vinklad
Nosparti längd 1 Långt Kort Benställ-
ning
2 Kohasig Tåtrång
Nosparti 2 Dåligt utfyllt under ögonen Has 1 Hög
Nosparti djup 1 Grunt Djupt Sporrar 1 Benlösa Saknas
Nosparti bredd 1 Snipigt Smalt Tassar (bak) 5 Långa Lösa
Parallel-
litet
1 Konkav Konvex
Nosrygg 1 Konkav Konvex Bakifrån 1 Hastrång Hasvid
Läppar 1 Lösa Läppficka Bakifrån 1 Kohasig Tåtrång
Pigment 1 Rosa Grå Hasleder 1 Lösa
Nostryf-
fel
1 Pigment-förlust Spårvidd bak 1 Trång Vid
Stop 2 Svagt mark. Starkt mark. Spårvidd fram 1 Trång Vid
Stop placering 1 Felaktigt Fram 1 Flätande Padd-
lande
Haka / underkäke 3 Svagt mark. Starkt mark. Armbågar 3 Lösa
Bettets bredd 2 Smalt Brett Handlovar 1 Lösa
Ögonform 1 Runda Sneda (smala) Rörelser 1 Krabbgång Pass-
gång
Ögon placering 1 Brett Tätt Kropps-
hållning
1 Fram-
stupande
Ögon placering 1 Djupt liggande Utstående Rygg 1 Efter-
givande
Karpan-
de
Ögonfärg 1 Ljusa Mörka Steglängd fram 2 Kort Långt
Undre ögonlock 1 Inåtrullat Slappt Steglängd bak 1 Kort Långt
Ögon storlek 1 Små Stora Svans-
hållning
1 Hög In över ryggen
Öron storlek 1 Små Stora Svans-
hållning
1 Rullad Rak
Öron placering 1 Högt Lågt ansatt Svans-
hållning
1 Sned-
vriden
Öron placering 1 Tätt Brett
Öron ställning 1 Lätta Tunga Pälslängd 1 Kort Lång
Päls-
kvalitét
1 Sträv Mjuk
Hals 1 Lång Kort Struktur 1 Vågig Gles
Bröstkorg 3 Flat Tunn-
formad
Underull 3 Saknas Synlig
Bröstkorg 1 Kort Lång Charbon-
nage
1 För lite Över-
drivet
Skulder-
plac
2 Fram-
skjuten
Tillbaka-
lagd
Färg 1 Ljus (blek) Grå
Skulder-
vinkel
1 Brant Över-
vinklad
Färg 1 Rostig (brun) Oren (sotig)
Överarms-
vinkel
2 Brant Över-
vinklad
Tanfärg 1 Ljus Sotig
Överarms-
längd
1 Kort Lång Mask 1 Otill-
räcklig
Över-
driven
Underarm 1 Bakåt-
böjd
Bockbent Tecken 1 Under-
tecknad
Över-
tecknad
Ben-
ställning
1 Fransysk Tåtrång Vita
tecken
1 Lite Mycket
Ben-
ställning
1 Krokig Trång
Armbågar 1 Inåt-
vridna
Utåt-
vridna
Tillgäng-
lighet
1 Reserverad Aggres-
siv
Mellan-
händer
1 Veka Branta Tand-
visning
1 Berörd Ej hanter-
bar
Mellan-
händer
1 Överkotade Mätn. / hant. 1 Berörd Ej hanter-
bar
Tassar (fram) 5 Långa Lösa