Eiko mentalbeskrevs 2010-09-18 på Mora BK tillsammans med resten av kullen. Läs hennes protokoll här.

Eiko deltog på ett mentaltest till korningen 11 augusti 2012 på Ludvika BK. Just den dagen ville inte Eiko leka alls. Resten av banan var jobbig för henne men när vi kom till sista momentet som är skott visade hon att hon inte bar med sig någonting av de jobbiga upplevelserna. Eiko var totalt skottfast! Läs protokollet här.

Mentalindex för Eiko

Nyfikenhet/orädsla Socialitet Lekfullhet Jaktintresse Skott Indexdatum
96 111 104 90 101 2020 jul
97 111 105 90 101 2018 dec
98 112 105 90 101 2017 dec
98 112 106 90 102 2015 nov
98 113 106 90 101 2015 jan
98 113 106 90 101 2014 feb
98 113 106 89 100 2013 jun
98 114 107 90 102 2013 mar