Kim mentalbeskrevs på Mora BK 2010-09-18 tillsammans med resten av kullen. Läs protokollet här.

Mentalindex för Kim

Nyfikenhet/orädsla Socialitet Lekfullhet Jaktintresse Skott Indexdatum
101 105 104 88 101 2018 dec
101 105 104 88 101 2018 jul
102 106 105 88 101 2017 dec
102 105 105 88 101 2017 maj
102 105 105 89 102 2016 okt
102 106 105 89 101 2015 nov
102 106 105 88 101 2015 jan
102 106 105 88 100 2014 feb
102 106 105 88 100 2013 jun
102 107 106 88 102 2013 mar