Dragkamp med testledaren på korningens mentaltest

Korningen består av två delar, en exteriör del och en mental del. För att hunden ska få titeln Korad krävs att hunden är godkänd i bägge delarna. För att få delta på korningens mentaldel, som kallas för mentaltest MT, ska hunden ha fyllt 18 mån men ej vara äldre än 48 mån. Hunden ska ha ett genomfört MH. Hunden ska även ha röntgade höfter och resultatet ska vara registrerat hos SKK. Ett mentaltest bedöms av två domare och domarna pratar samman sig efter genomgången bana för att skapa en gemensam bedömning efter en poängskala (0 – 600). För att bli godkänd ska poängen vara lägst 300 och hunden måste vara skottfast.

Ett mentaltest används av uppfödaren för att utvärdera sitt avelsresultat. Det är en uppföljning av MH’t som gjordes i hundens yngre dagar. Mentaltestet kan även användas till att utröna om hunden passar att utbildas till tjänstehund.

Ett mentaltest i korta drag

Även ett mentaltest består av 10 olika moment som uförs i följd under ca 45 min. Efter den genomgångna banan sätter sig domarna bakom lyckta dörrar för att diskutera fram hundens poäng. Till slut kommer domarna att gå igenom sitt beslut med dig som ägare och du får veta om din hund är godkänd eller inte.

 1. Kontaktvillighet
  Syftet är att se hundens sociala självsäkerhet och förmåga att ta kontakt med främmande människor.
 2. Samarbete och konkurrens om föremål
  Syftet är att bedöma hundens vilja att starta dragkamp och att samarbeta med föraren och en främmande person.
 3. Gripande och konkurrens om föremål på 5 och 40 m
  Syftet är att se hundens förmåga att gripa, hålla kvar och tillkämpa sig ett hårt föremål på först 5 m och sedan på 40 m från föraren.
 4. Förföljande och uthållighet
  Syftet är att se hundens lust att springa efter och gripa ett litet föremål samt kontrollera hundens intresse för ett försvunnet föremål.
 5. Flockkänsla
  Syftet är att se hundens förmåga att handla rationellt i en konfliktsituation i samband med att den ska hitta sin försvunne förare.
 6. Socialt samspel
  Syftet är att se om hunden engagerar sig i en social leksituation.
 7. Överraskning
  Syftet är att se hur hunden reagerar i en överraskande situation.
 8. Ljudkänslighet
  Syftet är att se hur hunden reagerar i en överraskande bullersituation.
 9. Släde
  Syftet är att se hundens förmåga att engagera sig med aggression mot ett hotfullt objekt.
 10. Skottprov
  Syftet är att se hundens reaktioner och förmåga att aktivera sig under skottlossning.