Spindeldiagram för kullen född 1997

Att det är viktigt att en hund har en bra mentalitet kan vi alla enas om. Däremot varierar det väldigt vad vi alla tycker är bra mentalitet. Till vår hjälp har SBK arbetat fram två olika tester för att utvärdera hundars mentalitet. Mentalbeskrivning hund (MH) är tillgänglig för alla hundar registrerade i SKK från 12 månaders ålder. Korningens mentaldel (MT) är öppen för hundar av raser som SBK har avelsansvar för i ålder mellan 18 och 48 månader med genomgånget MH.

För de raser som SBK har avelsansvar för (bland annat tervueren och collie) är det krav på att avelsdjuren har genomfört ett s k MH, mentalbeskrivning hund. MH är en beskrivning av hundens reaktioner på testbanan. MH är framtaget för att hjälpa uppfödaren att utvärdera föräldradjurens nedärvningsförmåga av de mentala egenskaperna. Ett MH på en enskild hund säger inte uppfödaren särskilt mycket utan det är när kullen är beskriven man kan börja använda informationen på det sätt som det är tänkt.

Jag började intressera sig för hundars mentalitet tidigt under hundkarriären. Jag började med att hjälpa rasklubben för tervueren att anordna MH. Därefter var steget rätt så naturligt att utbilda sig till B-figurant. Efter något år fortsatte utbildningen till A-figurant och numera är jag testledare för både MH och korning. Denna resa började 1998 och fortsätter än idag. När jag tror att jag sett allt kommer det en hund som omkullkastar allt.

Läs mer om MH – mentalbeskrivning hund här.

Läs mer om korning här.