2015-05-24 Lägre klass spår Mora BK

Moment Koefficient Domare1 betyg
(Kommentar)
Domare2 betyg
(Kommentar)
Medelpoäng
Linförighet 4 6,5
(Förarhjälp, pos, tränger, seg sittning)
6,5
(Segt sitt, svajar, pos, släpper, släpar, ss)
26
Framförgående 3 7,5
(Tempo ut, stannar)
7
(Tveksamt ut, nosar, dk)
21,75
Platsläggande 2 7,5
(Segt läggande)
7,5
(Mycket segt ligg)
15
Inkallande 2 9,5
(Avslut)
9
(Avslut)
18,5
Krypande 5 6
(Tempo, hög bak, x-tra kommando)
7
(Segt, studsar, sätter sig för tidigt)
32,5
Apportering 5 7
(X-tra kommando ut, tempo in)
7
(DK, tempo in, avslut)
35
Hopp över hinder 4 0
(Hoppar ej åter)
0
(Utför ej)
0
Platsliggande med skott
5 0
(Avstår)
0
(Avstår)
0
Summa lydnad 148,75
Budföring 4 5
(Stannar på återgången, extra kommando)
5,5
(Stannar upp, f kallar på hunden för tidigt)
21
Påsläpp på spår
5 9,5
(Stannar nosar)
9,5
(Tveksamt)
47,5
Spårning 21 10 10 210
Summa special 278,50
Totalpoäng

427,25

2013-08-31 Appellklass spår Västra Medelpads BK

Moment Koefficient Domare1 betyg
(Kommentar)
Domare2 betyg
(Kommentar)
Medelpoäng
Linförighet 4 8,5
(Kommer efter ibland, sent sätt)
7
(Tränger i v sväng, pos sida, släpper ngt i H-sväng, Släpper i helt om, DK, snett sättande)
31
Framförgående 2 8
(Sakta ut, snett, sent sätt)
8,5
(Långsamt ut, går framför)
16,5
Platsläggande 2 8
(Sakta ner)
8
(Långsamt läggande, DK m huvudet)
16
Inkallande 2 9,5
(Sakta ner)
9,5
(Långs sätt i avslut)
19
Apportering 4 8
(DK, sakta in)
8
(DK, tempo in, snett sättande avslut)
32
Hopp över hinder 4 8
(Lägger sig)
7
(Felställn, ngt långsamt tillb)
30
Platsliggande 5 10 10 50
Summa lydnad 194,5
Budföring 2 10 10 20
Spårning 7 10
(Mkt bra, koncentrerat)
10 70
Summa special 90
Totalpoäng

284.5

2013-06-08 Appellklass spår Edsbyns BK

Moment Koefficient Domare1 betyg
(Kommentar)
Domare2 betyg
(Kommentar)
Medelpoäng
Linförighet 4 9
(Tränger vänster, något vid i position)
8,5
(Träng. vänster, yvig pos, pendlar någ i pos)
35
Framförgående 2 9.5
(Tappar 1 avslut)
9,5
(Stannar bra, går ut bra, stannar bra, släpper någ i helt om.)
19
Platsläggande 2 8
(Går några steg)
8,5
(Släpper i transport, lägger sig sakta)
16,5
Inkallande 2 10
(Bra fart, snyggt)
10
(Bra tempo)
20
Apportering 4 9,5
(Lite tveksamt gripande)
9
(Något slarvigt upptag. Bra avslut
37
Hopp över hinder 4 10 9
(Tar i hunden vid start)

38

Platsliggande 5 10 10 50
Summa lydnad 215,5
Budföring 2 10 10 20
Spårning 7 0 0 0
Summa special 20
Totalpoäng

235.5