2013-06-08 Appellklass spår Edsbyns BK

Moment Koefficient Domare1 betyg
(Kommentar)
Domare2 betyg
(Kommentar)
Medelpoäng
Linförighet 4 9
(Snett sitt, tappar pos)
9,5
(Rättar in sig, pendlar lätt i pos, bra i vink, bra sättanden)
37
Framförgående 2 7
(Drag i koppel, DK)
7
(Drar, dk, stannar, vänder upp)
14
Platsläggande 2 9
(Nosar)
9
(Kroppshjälp vid läggandet, nosar)
18
Inkallande 2 9
(Hoppar mot förare)
9
(Hoppar på föraren)
18
Apportering 4 9,5 7,5
(Ligger, bra gripande, dk vid start)
34
Hopp över hinder 4 9
(Hopp mot förare)
9
(Hoppar på föraren)

36

Platsliggande 5 10 9,5
(Nosar)
48,75
Summa lydnad 205,75
Budföring 2 9,5
(Hopp vid förare innan sänd)
9
(Obra vid start)
18,5
Spårning 7 7
(Strul i början + 1:a vinkeln)
7
(2 pinnar, bra markeringar, lite strul vid påsläpp)
49
Summa special 67,5
Totalpoäng

273.25