2011-05-29 Appellklass spår Östra Härjedalens BK

Moment Koefficient Domare1 betyg
(Kommentar)
Domare2 betyg
(Kommentar)
Medelpoäng
Linförighet 4 9
(Fördröjd igångsättning)
9
(Pos,sågar vidsättandet)
36
Framförgående 2 8.5
(Vänder upp)
8
(Drar i kopplet, vänder upp vid halt)
16.5
Platsläggande 2 10 10 20
Inkallande 2 10 10 20
Apportering 4 10 10 40
Hopp över hinder 4 10 9.5
(Snett sitt vid avslut)

39

Platsliggande 5 10 10 50
Summa lydnad 221.5
Budföring 2 0
(UEM)
0
(Går ej, men till publiken)
0
Spårning 7 10
(2+1)
10 70
Summa special 70
Totalpoäng

291.5